Akumulator tople sanitarne vode

Akumulatori tople sanitarne vode (solarni bojleri) namenjeni su za zagrevanje potrošne vode za potrebe domaćinstva uz minimalne pogonske troškove.

    Zagrevanje sanitarne vode moguće je:
  • Spiralnim toplovodnim grejačem koji se povezuje na sistem centralnog grejanja.
  • Spiralnim solarnim grejačem koji se povezuje na instalaciju solarnog sistema.
  • Električnim grejačem za eventualno dopunsko zagrevanje.

Svaki grejač posebno, dovoljan je da obezbedi toplu sanitarnu vodu za normalnu potrošnju.

Akumulatore izrađujemo od nerđajućeg čeličnog lima sa grejačima od bakarnih ili nerđajućih čeličnih cevi.

Komandna tabla u osnovnoj varijanti obezbeđuje automatski rad i regulaciju temperature kod korišćenja električnog grejača.

Kod korišćenja toplote iz solarnog toplotnog sistema moguća je ugradnja programskog sata za automatski rad bojlera.

Kvalitetna izolacija bojlera smanjuje toplotne gubitke na minimum, a spoljašnost je savremeno dizajnirana.

sema bojlera TIP Dimenzije u [ mm ]
A B C D
"A-200" 1500 600 700 1/2"
"A-300" 2050 550 650 3/4"
AKUMULATOR TOPLE SANITARNE VODE "TERMING-A"
ŠEMA VEZE KOLEKTORA I AKUMULATORA
BOJLERI 2 X 10000 lit