OZON agro (sagoreva sve tipove peleta)

Potpuno nova konstrukcija gorionika prilagođena je postojećem, besprekornom "Ozon"-u. Cilj je bio postići sigurno sagorevanje svih vrsta goriva u peletema i drugoj granulaciji (drveni pelet, žitni pelet, sojin pelet, zrno kukuruza, koštice...), imati pouzdanu elektroniku koja sve zahteve ispunjava precizno i kotao koji je izvorno konstruisan za visoku efikasnost rada. Sve to smo spojili u novom "Ozon"-u.