Samostojeći dimnjaci od čelika

Čelični samostojeći dimnjaci su sa betonskom armiranom stopom.

Termoizolacija dimnjaka urađena je od Al lima debljine 0.8mm, a ispuna je izrađena od kamene vune debljine 50mm.

    Dimnjak je snabdeven:
  • Priključkom za dimnjaču
  • Otvorom za čišćenje
  • Cev za odvod kondenzata
  • Osnovna ploča sa ankerima i anker-zavrtnjima
Staklenik u Kucuri
Dimnjak sa ekspanzionom posudom farma svinja Čoka
Dimnjak fi800mmx34m  Toplana Sombor
Dimnjak fi800mmx34m  Toplana Sombor