Solarni kolekor

SOLARNI KOLEKTOR "TERMING-SK"

  "Terming" u svom proizvodnom programu ima dve vrste kolektora i to:
 • pločaste
 • cevne

Ravni pločasti sunčani kolektori "TERMING - SK" se izrađuju od domaćih materijala i odlikuju se ekonomičnošću, kvalitetom, dizajnom, prikladan je za montažu na kose i ravne krovove na posebno izrađenu konstrukciju.

  Sam kolektor se sastoji od:
 • kućišta kolektora
 • izolacije
 • apsorbcione ploče
 • pokrivača
 • gumenog zaptivača
 • stezne lajsne

Kućište kolektora je kruta kutija napravljena od Alu - lima i profila, spojenih u jednu celinu. Na zahtev kupca moguća je izrada kućišta i od nerđajućeg čeličnog lima. Termička izolacija u debljini od 40 mm se postavlja zbog smanjenja toplotnih gubitaka kroz dno i stranice.

Apsorbciona (kolektorska) ploča je izrađena od dekapiranog lima, prethodno presovanog na određen oblik i šavno zavarenog. Energiju sunčanog zračenja, koja dopire na apsorbcionu površinu prenosi se na tečnost kao toplotni medij, koja struji kroz ploču. Ugrađuje se tako da ne stvara toplotni most sa kućištem kolektora.

Apsorbciona površina je deo kolektorske ploče koja prima energiju zračenja i transformiše je u toplotnu energiju koja se dalje koristi za zagrevanje sanitarne potrošne vode ili prostorija domaćinstva. Ista je obojena crnom bojom koja ima visok stepen apsorbcije.

Pokrivač apsorbcione kutije se postavlja u cilju toplotne izolacije apsorbcione površine i njene zaštite od spoljnih faktora. Izrađena je od jednog sloja kaljenog stakla debljine 5 mm, koje dobro propušta svetlost. Vazdušni sloj između apsorbcione ploče i pokrivača zadržava toplotu smanjujući gubitke usled refleksije i konvekcije.

Veza između apsorbcione kutije i pokrivača je fleksibilna i urađena je od gumenog zaptivača ili silikonskog kita stegnutog Alu-lajsnama.

Kod cevnih sunčanih kolektora apsorber je izrađen od čeličnih ili bakarnih cevi.

  Prema dimenziji kolektora i to 1900 x 900 x 100 mm:
 • prosečna toplotna snaga kolektora je: 900W
 • korisna površina kolektora je: 1,5 m2
 • dnevna potrošnja sanitarne vode po članu porodice je: 30-50 lit.

pa je za svakog člana porodice potrebno od 0,6 - 1 m2 kolektora.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE KOTLOVA SA PRIKLJUČNIM I GABARITNIM DIMENZIJAMA

Kolektor

TIP Dimenzije u [ mm ]
A B C D
"TERMING-SK9" 1900 900 100 NO15
"TERMING-SK7" 1900 700 100 NO15
solarni kolektor
SOLARNI KOLEKTOR "TERMING-SK"
ŠEMA VEZE KOLEKTORA I AKUMULATORA TOPLOTE
HOTEL U BEČIĆIMA
HOTEL TARA BEČIĆI
HOTEL TARA BEČIĆI
HOTEL TARA BEČIĆI