tip TIG P većeg kapaciteta

undefined

TOPLOVODNI KOTAO TIG P NA ČVRSTO GORIVO I BIOMASU VEĆIH KAPACITETA OD 120KW DO 2000KW

Toplovodni kotao tipa "TIG P" namenjen je za centralno grejanje većih stambenih i poslovnih objekata, u industrijskim postrojenjima za obezbeđenje toplote na izmenjivačima (npr. sušare), staklenika i drugih objekata za radni režim 90/70°C i pritisak do 3 bara.

Posebno se naglašava primena kotla u poljoprivredi za grajanje ekonomija, farmi i radionica, zbog mogućnosti primene biomase kao energenta gde se kroz cenu energenta postižu velike uštede.

U osnovnoj varijanti kotao je namenjen za loženje čvrstim gorivom i biomasom (srednje kalorični ugalj, drvo, balirana slama soje i strnih žita, kukuruzovina, oklasci, oresci iz voćarstva i vinogradarstva kao i ostali gorivi otpaci). Zbog velikih vrata i ložišta drvne i biljne otpatke nije potrebno usitnjavati. Kotlovi su kapaciteta od 120 do 1000 kW. Veliki otvori za vrata omogućavaju jednostavno punjenje i čišćenje kotla.

Kotao se uz minimalne izmene može adaptirati za korišćenje tečnih i gasovitih goriva.

Kod sagorevanja biomase postoji mogućnost da se između priključka za dim i dimnjaka ugradi dimna komora za taloženje lebdećeg pepela u dimnim gasovima i ventilato

Slika dimenzije TIG P veceg kapaciteta

Tabela dimenzija TIG P veceg kapaciteta

toplovodni_kotao_tig_p_vecih_kapaciteta.pdf

TIG P VEĆE SNAGE