tip TIG S većeg kapaciteta

TOPLOVODNI KOTAO TIG S NA ČVRSTO GORIVO I BIOMASU VEĆIH KAPACITETA OD 120KW DO 2000KW

Toplovodni kotao tipa "TIG S" namenjen je za centralno grejanje većih stambenih i poslovnih objekata, u industrijskim postrojenjima za obezbeđenje toplote na izmenjivačima (npr. sušare), staklenika i drugih objekata za radni režim 90/70°C i pritisak do 3 bara.

Posebno se naglašava primena kotla u poljoprivredi za grajanje ekonomija, farmi i radionica, zbog mogućnosti primene biomase kao energenta gde se kroz cenu energenta postižu velike uštede što je prikazano primenom u tabeli 1.

Parametri analize Utrošak energenta
Nafta Struja Slama
Utrošak energenta na čas 9,1 kg 100 kW 30 kg
Cena energenta 1 € / kg 0,1 € / kW 0,033 € / kg
Trošak po času 9,1 € 10 € 0,99 €

U osnovnoj varijanti kotao je namenjen za loženje čvrstim gorivom i biomasom (srednje kalorični ugalj, drvo, balirana slama soje i strnih žita, kukuruzovina, oklasci, oresci iz voćarstva i vinogradarstva kao i ostali gorivi otpaci). Zbog velikih vrata i ložišta drvne i biljne otpatke nije potrebno usitnjavati. Kotlovi su kapaciteta od 120 do 1000 kW. Veliki otvori za vrata omogućavaju jednostavno punjenje i čišćenje kotla. Visok stepen korisnosti od 0.75 do 0.85

Kotao se uz minimalne izmene može adaptirati za korišćenje tečnih i gasovitih goriva.

Kod sagorevanja biomase postoji mogućnost da se između priključka za dim i dimnjaka ugradi dimna komora za taloženje lebdećeg pepela u dimnim gasovima i ventilator.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE KOTLOVA SA PRIKLJUČNIM I GABARITNIM DIMENZIJAMA

Toplovodni kotao"TIG S" je proizvod razvijen na osnovu višegodišnjeg iskustva u konstruiranju i proizvodnji kotlova za centralno grejanje kapaciteta od 120 do 1000 kW.

Modularne je izvedbe, tako da su svi elementi kotla tehnološke celine (vodena rešetka, ložišta, izmenjivač, dimne komore). Pri eksplotaciji kotao veoma dobro podnosi termičko širenje zbog elastičnih veza elementa kotla.

Kotao je izrađen od čeličnog lima garantovanog hemijskog sastava i bešavnih cevi. Ložište je izrađeno od specijalnog kotlovskog lima , otpornog na uticaj visoih temperatura. Zavarene je izvedbe. Ispitivanje kotlova na vodonepropusnost izvodi se u sopstvenoj probnoj stanici na ispitivani pritisak od 4 bara.

Kotao je obložen visokokvalitetnom izolacijom od mineralne vune i estetski izrađenom oplatom od lima koji zajedno smanjuju gubitke i povećavaju efikasnost kotla.

Slika 1. Skica toplovodnog kotla TIG sa gabaritnim i priključnim dimenzijama

Tabela 1. Gabaritne i priključne dimenzije TIG - S kotlova
Snaga kotla u [ kW ] Dimenzije u [ mm ]
A B C D E F
40 1520 990 680 800 180 NO32
50 1600 1090 730 800 220 NO32
60 1700 1090 780 800 220 NO40
75 1760 1150 830 850 250 NO50
100 1850 1150 980 850 250 NO50

Pogledajte video >>>

KOTAO TIG S
AKUMULATOR TOPLOTE I DIMNJAK
TIG S 400 automatizovano loženje "rol bala"
OTVORENI SISTEM
TIG S 450 sa ukopanim šamotnim ložištem- ložište
TIG S 450 sa ukopanim šamotnim ložištem- ložište
TIG S 150
TIG S 150
TOPLOVODNI KOTAO NA BIOMASU - ŠEMA
Kotao 750 KW na ROL BALE
Grejanje plastenika 2x750 kw Fabrika BAG začini
gorenje rol bale u kotlu 750 kw