Ugljeni pelet

Više energije za manje novca

Kompanija "Hifa - Oil" d.o.o. Tešanj nastavlja sa širenjem svoje poslovne grupacije ulaskom u nove energetske segmente, i to kroz projekat proizvodnje energetskog eko-peleta od uglja.

Inače, prilikom predstavljanja proizvoda naglašeno je da će se na tržištu uskoro pojaviti energetski snažan pelet, sa kalorijskom moći do 15% višom od standardnog drvenog peleta.

Snažan akcenat je dat na ekološki aspekt upotrebe ovog energenta, te proizvođači naglašavaju da njihov pelet zadovoljava stroge EU standarde kad je u pitanju količina i sastav emisija, sadržaj sumpora, azota, CO2, itd.   

Jedan od ključnih faktora zbog kojeg iz "Hifa - Oil-a" smatraju da će proizvod imati zapažen tržišni uspjeh je njegova znatno prihvatljivija cijena.

Ugljeni pelet
Ugljeni pelet
Ugljeni pelet
Ugljeni pelet