Za sušenje lekovitog bilja

      Termogeni - generatori toplog vazduha. Automatski rad željene temperature vazduha sagorevanjem svih tipova agropeleta. Ovaj proizvod je našao primenu u sušenju lekovitog bilja gde se odlično pokazao.

Bilje koje izadje iz sušare je odličnog kvaliteta. Termogen može da ubacuje topli vazduh ili kroz gornje klapne u sušaru ili u pod sušare zavisi od zahteva korisnika.

Postoje dva tipa termogena gde se sušenje postiže tehnologijom: vazduh-vazduh, voda-vazduh. 

 

Kotao za sušenje lekovitog bilja