Boks za odgoj prasadi

Kavezi za odgoj prasadi se izvode prema tehnološkim zahtevima kupca i prilagođavaju njegovoj postojećoj tehnologiji.

    Izvode se u varijantama:
  • Toplocinkovani
  • Plastificirani
  • Komplet od natur betona

Izvedba kaveza je takva da se polovina poda kaveza popunjava grejnim panelom proizvodnje "TERMING", mase cc 100 kg, što obezbeđuje visok stepen akumulacije toplote u slučaju prestanka grejanja. Druga polovina poda je rešetkasta, izrađena od grifovane žice ili plastičnih lamela. Kod klasičnih kaveza gde je 100% perforiran pod, dolazi do propadanja prosute hrane pri čemu nastaju gubici od približno 20-25 g po prasetu na dan. Postavljanjem podnog grejnog panela hrana koja bi propala kroz pod ostaje na ploči i prasad je pokupe, tako da je rastur hrane mnogo manji.

Sistem grejanja je toplovodan i postiže se temperatura podova do 35°C u sistemu tople vode 60°/40°.

Ovakvim načinom grejanja postiže se mnogo veći koeficijent iskoriščenosti toplote (veća je akumulacija toplote u samim pločama), a daleko je manje odavanje toplote u prostor, tako da je ambijentalna temperatura niža. Postiže se i znatno manja relativna vlažnost vazduha u objektu pa je koncentracija isparljivog amonijaka manja, što znatno poboljšava ambijentalne uslove i obezbeđuje bolji mikroklimat. Kod ovakvog načina grejanja nije potrebno nikakvo dodatno grejanje ambijenta.

Zbog agresivne sredine, vlage i amonijaka, uvek je donja strana kaveza izložena propadanju (korodiranju). Kod naše izvedbe, donji nosač kaveza je izrađen od natur betona, što mu daje puno veću statičku nosivost, a i izdiže metalni deo za 200 mm od poda, tj. od uticaja vlage...

kavez za odgoj
kavez za odgoj
kavez za odgoj