Termogeni

Za sušenje duvana

Firma ATI-TERMING u ponudi ima termogene za sušenje duvana. Naši gorionici bez problema sagorevaju sve tipove agropeleta. Sama tehnologija sušenja duvana je veoma zahtevna. Našom konstrukcijom termogena uspeli smo da dobijemo maksimalni kvalitet duvana sa najjeftinijim energentom za grejanje. Za ubacivanje spoljnog vazduha za sušenje koristi se centrifugalni ventilator. Vazduh se transportuje odozdo kroz perforirani pod,koji je postavljen u svaku komoru.jedan deo iskorišćenog vazduha vraća se u razmenjivač toplote gde se meša sa okolnim svežim vazduhom.

Imajući u vidu ograničenost razervi konvencionalnih goriva u svetu je sve značajnija njihova zamena gorivima koja potiču od biljnih kultura tj. biomase. Pogotovo posle energetske krize sedamdesetih godina u razvijenim zemljama Evrope počelo je istraživanje obnovljivih izvora energije. Sa tom vrstom istraživanja kod nas se počelo pre dvadesetak godina. Zbog sveobuhvatne ekonomske situacije su ista sprovedena u nedovoljnoj meri, čemu je još više doprinela situacija oko raspada bivše Jugoslavije, ekonomske blokade i svim što je uzrokovalo ekonomske poteškoće oko finasiranja tih programa.

Katalog:
Kotao za sušenje lekovitog bilja

      Termogeni - generatori toplog vazduha. Automatski rad željene temperature vazduha sagorevanjem svih tipova agropeleta. Ovaj proizvod je našao primenu u sušenju lekovitog bilja gde se odlično pokazao. Bilje koje izadje iz sušare je odličnog kvaliteta. Termogen može da ubacuje topli vazduh ili kroz gornje klapne u sušaru ili u pod sušare zavisi od zahteva korisnika. Postoje dva tipa termogena gde se sušenje postiže tehnologijom: vazduh-vazduh, voda-vazduh.